תקנון האתר

מבוא

 1. אתר GreenBrush (להלן “האתר”) מופעל ע”י חברת "ריגרין רישוי תכנון ורגולציה בע"מ" (להלן “החברה” ו/או "המפעילה") ומשמש כאתר מכירות מקוון למוצרים בתחום האנרגיה הסולארית ( להלן "המוצר") .
 2. האמור בתקנון זה הינו בלשון זכר, אך מתייחס לבני שני המינים באופן שוויוני.
 3. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. התקנון הינו בין החברה, שהינה הבעלים של האתר, לבין רוכש המוצר או השירות. יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, ולהסכים לכל תנאיו, כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים. ביצוע כל רכישה באתר מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון האתר.
 5. עצם רכישת המוצר באתר, תהווה הצהרה מצד הרוכש, כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הרוכש לבין החברה.
 6. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע”י המפעילה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הרכישה

 1. האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 2. ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת, עד לגמר המלאי.
 3.  הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
 4. מחיר המוצר באתר כולל מע”מ כדין.
 5. המחיר התקף לכל מוצר בהזמנה, הוא המחיר המפורסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה.
 6. במקרה של טעות במחיר המוצר כפי שנרשם באתר, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר המכירה על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים

 1. ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה.
 2. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך רכישת/קבלת המוצר.
 3. במקרה של ביטול העסקה בתוך 14 ימים, תגבה החברה דמי ביטול על סך 100 ₪ או 5% משווי העסקה, על פי הנמוך מבניהם. (בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, עסקת מכר מרחוק.)
 4. אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.

אספקה והובלת המוצר

 1. החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר המכירות, תוך 14 ימי עסקים.
 2.  החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, כגון עיכובים בחברת ההובלה/דואר ישראל, שביתות, מגיפות וכיו”ב.
 3. משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה, הלקוח יכול לאסוף את המוצר ממחסני החברה באחת משתי הכתובות אשר ימסרו ללקוח לאחר הרכישה.
 4.  בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 

 073-3745025 או ב כתובת דוא"ל [email protected]

אחריות ושירות

 1. למוצר תינתן אחריות יצרן לשנה ממועד אספקת המוצר, בפני פגם בחומר או בעבודת היצרן בלבד ותוך שימוש סביר במוצר, והיצרן מתחייב להחליף כל מוצר פגום כאמור, בתוך תקופת האחריות. 
 2. חלה על הלקוח האחריות לקיים את הוראות היצרן המופיעות על אריזת המוצר, לרבות אחסנה ואופן השימוש.
 3. המוצרים יוצאים ממפעלי החברה שהם ארוזים היטב וללא פגמים בחומר או בעבודה (להלן: "פגם/ים"). באם הגיע המוצר מוצר פגום ו/או שתכולתו חסרה, תחליף החברה את המוצר, במוצר זהה, בכפוף להשבת המוצר הפגום למחסני החברה.
 4. האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית (חשבונית אשר נשלחה ללקוחה בדואר אלקטרוני) החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
 5. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח, ו/או מי מטעמו, ו/או לצדדים שלישיים, לרכושם או לגופם, כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש במוצר, בין אם שימוש כאמור בוצע בהתאם להוראות השימוש של היצרן, ובין אם לאו. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר.

להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בטלפון:
073-3745025 או ב כתובת דוא"ל [email protected]

אבטחת מידע ופרטיות

 1. החברה רשאית להשתמש במידע שיימסר ע"י הרוכש בתהליך הרכישה לצורך אספקת המוצר ללקוח ..
 2. מידע אישי שמסר הרוכש בתהליך הרכישה באתר לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף ללא רשות.
 3. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 4. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 5. בעת ביצוע הרכישה על ידי הלקוח/רוכש, יש משום הסכמה לחברה או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומוצרים הקשורים למוצרים של החברה.
 6. באם תחפוץ להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשר לטלפון: 073-3745025
 7. באמצעות לחיצה על כפתור “שלח” “אישור” אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז מרכז, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

כללי

 1.  מובהר, כי המפעילה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא צורך במתן התראה או הודעה מראש.
 2. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר בכל עת, בו הפר המשתמש את הוראות תקנון זה ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט המפעילה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת. במקרה כזה, המפעילה לא תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש, שייגרמו למשתמש.
 3. רישומי המחשב של המפעילה בדבר פעולות המתבצעות באתר, יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
 4.  במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם (לרבות בכל אמצעי מדיה), אזי תגברנה הוראות תקנון זה והן אלה שיחייבו לכל דבר ועניין.